bookalook
  • Hjem
  • Terms of Service

Handelsbetingelser

Disse betingelser (Handelsbetingelser) gælder for din brug af bookalook.dk, samt handel via bookalook.dk. Referencer til ""hjemmesiden"" inkluderer http://www.bookalook.dk eller andre hjemmesider, services, software, applikationer eller medier, kontrolleret af bookalook.dk ApS. Din brug af bookalook.dk hjemmesiden bekræfter din accept af disse Handelsbetingelser. Ved at bruge hjemmesiden, bekræfter du, at du er 18 år eller ældre, eller er i besiddelse af juridisk forældre- eller værgeaccept af din brug.Hvis du ikke kan acceptere disse Handelsbetingelser, så benyt ikke hjemmesiden eller bestil online.

Hvad bookalook.dk tilbyder

bookalook.dk tilbyder de følgende services via vores hjemmeside og apps:

Indhold på vores hjemmeside

bookalook.dk hjemmesiden kan inkludere indhold eller links til 3. part eller 3. part hjemmesider, såsom behandlingskort for lokale saloner og klinikker, billeder eller anmeldelser af deres behandlinger.

bookalook.dk har ikke verificeret nøjagtigheden af det indhold, der er leveret fra 3. part, og som offentliggøres på dets hjemmeside, som f.eks. deltagende saloner og klinikker. bookalook.dk giver ingen garantier i forbindelse med information leveret af 3. part eller hostet på 3. parts hjemmesider.

Selvom vi håber af hele vores book a better you-hjerte, at du har en god oplevelse med at booke en behandling via vores hjemmeside og apps, så kan vi ikke garantere behandlingerne af Deltagende saloner og klinkker lever op til dine forventninger. Dette er alene de Deltagende saloner og klinikkers ansvar.

Ved at acceptere disse Handelsbetingelser, fratager du bookalook.dk for ethvert ansvar der opstår, som et resultat af din brug af information fra 3. part, eller din brug af et 3. parts hjemmeside. Det samme gør sig gældende for behandlinger fra en Deltagende salon eller klinik.

Brug af vores online bestillingsservice

Hvis du gør brug af vores online bestillingsfunktioner på hjemmesiden, så:

Registrering og konti

For at kunne benytte vores online bookingservice og de funktioner gjort tilgængelig via vores hjemmeside og apps, er det nødvendigt du registrerer dig hos os, og dermed åbner en kundekonto. Dette sker for, at vi kan tilbyde dig nem adgang til at kunne se din bestilling, dine tidligere bestillinger, samt redigere dine personlige præferencer.

bookalook.dk forbeholder sig retten til, at afvise en ny registrering eller at annullere en eksisterende registrering når som helst. For at kunne registrere dig, er det nødvendigt du informere om navn og telefonnummer. Vores politik for databehandling beskriver, hvordan vi håndterer disse personlige informationer.

Det er dit ansvar, at holde din adgangskode privat og fortrolig, og samtidig at øjeblikkeligt underrette os, hvis du mistænker nogen uautoriseret brug af din adgangskode. Du siger ja til, at hvis du afslører din adgangskode for nogen person, så har den/de tilladelse til, at bestille på dine vegne via bookalook.dk.

Indsending af information til vores hjemmeside og apps

bookalook.dk giver brugere mulighed for, nu eller i fremtiden, via hjemmesiden og apps, at indsende tekst, billeder mv. (Brugerindhold). Alt indsendt materiale, modtaget via hjemmesiden, apps eller sociale medier, bliver bookalook.dk ejendom ved modtagelse. bookalook.dk forbeholder sig retten til ikke at offentliggøre brugerindhold på hjemmesiden.

Du siger ja til, at bookalook.dk må offentliggøre dit navn og brugerindhold på hjemmesiden, sociale medier eller andre medier kontrolleret af bookalook.dk. Du siger også ja til, at bookalook.dk ikke anbefaler noget specifikt brugerindhold, samt at alt ansvar for indhold du indsender til bookalook.dk hviler hos dig.

Rettigheder

Alt indhold på hjemmesiden, inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktion og lignende, men undtaget 3. parts varemærker og logoer, ejes eller er licenseret til bookalook.dk. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuel ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning. Du må ikke, og skal ikke forsøge, at opnå nogen ret til noget af det beskrevne indhold. Du siger ja til, at ikke indgå i brug af, kopiering eller distribution af noget af dette indhold.

Du har lov til, at hente og vise indholdet fra hjemmesiden på en computerskærm (inklusiv enhver mobil eller tablet enhed), gemme dette indhold i elektronisk form på en privat disk (men ikke enheder forbundet til et netværk), eller printe en kopi af indholdet til din egen privat, ikke-kommercielle brug, så længe du ikke ændrer i original indholdet. bookalook.dk forbeholder sig alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser.

Begrænsning af ansvar

Så vidt muligt i henhold til gældende lovgivning, begrænses bookalook.dk 's ansvar i forhold til tab for dig i forbindelse med disse handelsbetingelser sig til den fulde værdi af den transaktion du har foretaget via bookalook.dk. bookalook.dk kan ikke holdes ansvarlig for efterfølgende tab, skader eller indirekte tab opstået fra din brug af vores service, hjemmeside eller apps. bookalook.dk kan ikke holdes ansvarlig for fotografiske eller typografiske fejl i forbindelse med detaljer eller beskrivelser af specifikke Deltagende saloner og klinikker. bookalook.dk påtager sig ikke ansvar for kvaliteten af behandlinger leveret af Deltagende saloner og klinikker.

Ændringer til disse betingelser

bookalook.dk må, når vi finder det passende, tilføje eller på anden måde tilrette disse handelsbetingelser. bookalook.dk anbefaler, at du læser handelsbetingelser grundigt, hver gang du besøger hjemmesiden, da de kan påvirke dine rettigheder.

Værdikoder, rabatter og kampagner

bookalook.dk kan fra tid til anden vælge at tilbyde værdikoder, gavekort og rabatter til sine registrerede kunder. Disse tilbud kan uddeles gratis eller mod en værdiydelse. Værdikoder, rabatter eller gavekort tilbudt via hjemmesiden, apps eller andre medier, kan ikke indløses til kontanter hos bookalook.dk, eller bruges efter deres respektive udløbsdato. bookalook.dk har ingen forpligtigelse til at indløse nogen værdikoder, rabatter eller gavekort, hvis bookalook.dk bedømmer disse til at have ændret i, eller forfalsket. Ved brug af en rabatkode skal hele beløbet benyttes på en gang. Eventuel overskydende rabat frafalder.

Tvistbilæggelsesorganer

Ved tvistsager, enten imellem os eller en deltagende venue og en forbruger, vil vi altid opfordre til, at lade vores kundeservice forsøge at ordne tvisten. De har de bedste værktøjer til den slags.

Skulle du som forbruger ikke ønske at være i direkte kontakt med parterne, så stiller EU et centralt organ til rådighed til den slags (art. 14 sektion 1 ODR-regulation EU 524/2013).

Generelt

Disse handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, og skal fortolkes i overensstemmelse med dette. Enhver tvist mellem dig og bookalook.dk skal afgøres af de danske domstoles enekompetence. Disse handelsbetingelser, sammen med bookalook.dk Politik for Databehandling og andre offentligt tilgængelig lovtekster på bookalook.dk, udgør den fulde aftale mellem dig og bookalook.dk omkring hjemmesiden og dens services.

bookalook.dk ApS har driftsansvaret for bookalook.dk og andre bestillingsplatforme drevet under samme navn. Det være f.eks. mobile applikationer. Alle bestillinger foretaget via bookalook.dk og andre bestillingsplatforme drevet af bookalook.dk ApS, handles med bookalook.dk ApS, og ved spørgsmål til bestillinger er du altid velkommen til at kontakte os bookalook.dk kan ikke holdes ansvarlig for brud på vores forpligtigelser i disse handelsbetingelser, hvis vi er forhindret eller afholdt fra at overholde vores forpligtigelser på grund af en årsag der er udenfor vores kontrol. Dette inkluderer brand, lynnedslag, oversvømning, ekstremt vejr, strejke, lock-out, krig, civil uro, fejl i telekommunikation eller computersystemer.